PRO Průhonice logo

Sdružení nezávislých kandidátů

Nezávislí kandidáti Průhonice
 • Střet zájmů?  Posuďte sami …
  Před volbami jsme upozorňovali na hrozící střet zájmů u kandidátů ze sdružení PHR, z nichž mnozí jsou zaměstnanci obecních organizací. Střet zájmů spatřujeme v situacích, kdy takoví zastupitelé hlasují o záležitostech, kde se střetávají jejich vlastní osobní zájmy na udržení jejich zaměstnání nebo stanovení jejich mzdy se zájmy obce. Při takovém hlasování je těžko myslitelné zůstat zcela […]
 • Ber, nebo běž! Aneb pohled nováčka v komunální politice
  Tak jsem se stal zastupitelem za stranu PRO Průhonice.  Vám všem, kteří jste přišli k volbám děkuji. A děkuji znovu za každý hlas, který jste PRO Průhonice i mně osobně dali.  Křehký volební výsledek pět mandátů PRO Průhonice a šest pro PHR v náš neprospěch. Výsledek, který i dnes, pár týdnů po volbách a stále ještě […]
 • Ustavující zasedání zastupitelstva obce Průhonice
  Vážení občané! Zveme vás k účasti na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Průhonice, které se koná ve čtvrtek 20. 10. 2022 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Průhonice. Přijďte se podívat, jak nově zvolení zastupitelé naloží se svěřenou důvěrou! Oficiální pozvánka zde.
 • Děkujeme za důvěru!
  Vážení spoluobčané! Děkujeme všem, kteří přišli k volbám a zejména těm, kteří nám svým hlasem dali důvěru. Slibujeme, že uděláme vše proto, abychom ji nezklamali splnili maximum ze svých slibů!
 • Zákon o střetu zájmů č. 159/2006 Sb.
  § 3 (1) Veřejný funkcionář je povinen zdržet se každého jednání, při kterém mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce. Osobním zájmem se pro účely tohoto zákona rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři, osobě blízké veřejného funkcionáře, právnické osobě ovládané veřejným funkcionářem nebo osobou blízkou veřejného funkcionáře zvýšení majetku, majetkového nebo jiného prospěchu, […]
 • Uvádíme na pravou míru
  Kolegové z PHR s oblibou používají argumentační taktiku, kdy nám vyčítají něco, co jsme neřekli nebo neudělali a dělat ani nehodláme. Pokud odhlédneme od emotivních nicneříkajících nářků, pak fakta jsou následující. Bytová výstavba na konci ulice Školní Zastavitelnost pozemku, jakož i jeho funkční určení, může obec změnit tak, aby to vyhovovalo jejím potřebám. Obec nemusí při změnách […]
 • Nepolitizujme Technické služby a další obcí zřízené organizace!
  Kdo se komu vlastně zodpovídá? Přestože je vzájemná komunikace mezi obcí a jí (z)řízenými organizacemi jistě důležitá, je třeba vždy odlišovat, kdo rozhoduje a kdo se komu zodpovídá.  Považovali bychom za nešťastné, pokud by se měl rozšířit model, kdy v zastupitelstvu zasedají a řídí vlastně sami sebe zaměstnanci obci podřízených organizací. Jak by mohly zastupitelé, kteří […]
 • Chceme kvetoucí, nikoli betonové Průhonice!
  PHR vede naši obec již mnoho let, odmítá přípustné návrhy na změnu územního plánu (např. snížení intenzity zastavění komerčních ploch ze 40% na 20 %) a cíleně se drží stávajícího plánu, který předpokládá zastavění prakticky všech polí na území obce. Objektivně již žijeme v jiné době a té bychom měli obec přizpůsobit. Místo toho, aby byl […]
 • Vykročme konečně z devadesátých let!
  Posledních takřka 20 let jsou Průhonice spravovány zastupiteli sdruženými v různých obměnách PHR, kteří si postupně předávají vedení obce, vzájemně se podporují a vyhovuje jim zavedený běh věcí. V průběhu let se vytvořily osobní vztahy s developery, s architekty nebo právníky. Tyto vztahy jsou zatíženy řadou kompromisů, mnohdy k tíži občanů. PRO Průhonice naopak chce řídit obec […]
 • Text odpovědi uveřejněné v Parlamentních listech
  Následuje kompletní nezměněný text, jak vyšel dne 16. 9. 2022 v tzv. Parlamentních listech: V článku s názvem „Lídr kandidátky v Průhonicích sedm let donášel na studenty. Soudruzi si ho pochvalovali“ je uvedeno, že „K vázacímu aktu, což bylo oficiální potvrzení spolupráce mezi fyzickou osobou a III. odborem FMV (hlavní správa vojenské kontrarozvědky SNB), došlo dne 8. […]