Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Bohatstvím obce jsou její občané!

Po letech rozrůstání obce se zaměříme na kvalitu života obyvatel, protože největším bohatstvím obce jsou její občané. Provedeme změny územního plánu dle dostupných možností nastíněných dříve provedeným auditem, aby se zastavila devastace našeho životního prostředí a zamezilo se zhoršování kvality ovzduší i dalších podmínek, ve kterých žijeme. Prosadíme monitoring kvality ovzduší a budeme se státními orgány hledat cesty k omezování zatěžují dopravy a snižování hluku imisí. I když to není na první pohled vidět, poškozené životní prostředí ovlivňuje naše zdraví, kvalitu a koneckonců i délku našeho života. Je toho hodně, co musíme změnit!

%d bloggers like this: