Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Rozvoj Průhonic budeme odvíjet od přání a zájmů občanů

  1. Budeme preferovat prospěch dnešních obyvatel, ochranu jejich životního prostředí, bezpečnosti a majetku. Naopak budeme zásadně regulovat aktivity tyto cíle ohrožující, zejména rozsáhlou výstavbu.
  2. Rozvoj obce budeme zakládat na tradicích a potenciálu Dendrologické zahrady, Průhonického zámku a parku, který je památkou UNESCO.
  3. Budeme důsledně naplňovat strategický plán obce, jenž byl sestaven na základě přání občanů a jehož hlavním cílem je omezení tranzitní dopravy a ochrana životního prostředí. V případě rozporu strategického a územního plánu, což je dnešní stav, bude rozhodující ten strategický.
  4. Uděláme vše proto, aby byla pravidla regulace výstavby v ochranném pásmu zámku a parku Průhonice důsledně aplikována a aby státní úřady neumožňovaly výjimky.
%d bloggers like this: