Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Jsme nezávislí

Nezávislí kandidáti Průhonice

Jsme nezávislí. Směřování obce nebudou určovat zájmy majitelů pozemků, zejména ne těch, kteří hledají pouze zisk bez ohledu na udržitelný rozvoj a životní prostředí. Nenecháme investory, aby zastavěli okolní pole a louky množstvím komerčních objektů a předimenzovanými sídlišti a přivedli nikdy nekončící řadu automobilů do naší obce, která už je beztak dopravně přetížená. Průhonice mají jedinečný ráz, pro který jsou známy, a ten nenecháme zničit jen kvůli snaze developerů o maximalizaci zisků z pozemků a realit. Chceme, aby obec zůstala i nadále dobrým místem pro život všech jejích obyvatel!

%d bloggers like this: