Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Ke změně územního plánu před komunálními volbami nedojde

I uprostřed okurkové sezóny se může přihodit něco zajímavého a důležitého. Takovou událostí v naší obci bylo, když se ukázalo, že se mezi zastupiteli nenajde dost hlasů na to, aby byla schválena v pořadí čtvrtá změna územního plánu Průhonic.

Tomu předcházely měsíce jednání obecního zastupitelstva i schůze zastupitelů s občany. Situace vyvrcholila, když 196 občanů písemně vyjádřilo nesouhlas s výstavbou bytových domů na konci Školní ulice. Navržená změna územního plánu by totiž mj. prolomila podmínky platné na celém území obce a představovala by nebezpečný precedens. Nakonec však návrh developera nezískal dost zastánců.

Dalším cílem této změny územního plánu bylo umožnit zahájení výstavby tzv. ochranného valu v plánované severozápadní rozvojové zóně ještě před zprovozněním Exitu 4, a to v podstatě ihned, navíc bez záruky zpracování hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) a závazného stanovení příjezdových cest.

Zastupitelstvo přitom dříve schválilo usnesení, kde stanovilo podmínky vztahující se k Vestecké spojce a související výstavbě v tzv. severozápadní rozvojové zóně. Mimo jiné si jako podmínku stanovilo, že jakákoli výstavba v celé zóně není možná, z důvodu dopravní obslužnosti, před zprovozněním Exitu 4 na dálnici D1 a že komerční část zóny bude dopravně obsluhována právě jen Vesteckou spojkou bez jakéhokoliv dopravního propojení do obce Průhonice. Tím zastupitelstvo sledovalo cíl ochránit občany před negativními dopady nárůstu osobní i nákladní dopravy spojenými s výstavbou v zóně a jejím provozem. Je zajisté namístě otázka, jaký prospěch by občané Průhonic, Hole a Rozkoše mohli mít z navrženého ústupu z dříve stanovených podmínek výstavby.

To byla druhá hlavní příčina, proč byla změna územního plánu č. 4 stažena z pořadu jednání zastupitelstva před volbami. Tento úspěch ale nemusí být trvalý a další osud developerem požadovaných změn pochopitelně bude záviset na výsledku nadcházejících komunálních voleb. Pokud sdružení PRO Průhonice získá důvěru voličů, bude po volbách pokračovat v maximálně transparentním vyjednávání s developery na podmínkách případné výstavby v tzv. severozápadní rozvojové zóně tak, aby eventuální změny územního plánu nevedly ke zhoršení životního prostředí pro občany Průhonic a aby vstřícné kroky obce byly činěny za adekvátní protiplnění.