Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Obec Průhonice má zajímavý příjem z uložení volných finančních prostředků

Nezávislí kandidáti Průhonice

Na podzim loňského roku, když začala nabývat na síle inflace, získala na aktuálnosti rovněž otázka, jak ochránit a zhodnotit volné finanční prostředky naší obce. Ty se nakumulovaly na účtech obecního úřadu v průběhu minulých let, zejména pak v “době kovidové”, kdy obec nemohla realizovat některé plánované akce, zejména investičního charakteru. Většina finančních prostředků byla uložena u jedné velké banky, která naší obci sama od sebe nenabídla vyšší zhodnocení finančních prostředků v době již poměrně vysoké inflace. 

Počátkem roku 2022 jsme proto ve složení Jaroslav Langr, Petr Choulík a Mirek Tacl (všichni za sdružení PRO Průhonice) ve finančním výboru obce iniciovali projekt, jehož záměrem bylo uložit naše volné finance do dalších bankovních ústavů a získat tak zajímavější zhodnocení našich finančních aktiv a zároveň snížit riziko a závislost na jedné bance. Poté jsme kontaktovali několik bank a začali jednat o podmínkách a produktech, které by přinesly obci dodatečně finanční příjmy. Nakonec jsme dohodli spolupráci se 4 bankovními ústavy, které nabídly podstatně lepší podmínky a zároveň splňovaly náš požadavek, aby to byly bankovní ústavy spolehlivé a kvalitní. Systém, který jsme vytvořili, je velmi jednoduchý, přehledný a kontrolovatelný. V rámci tohoto systému diverzifikujeme riziko (místo 1 banky máme 4) a rovněž finanční produkty (od dobře úročených spořících účtů až po termínované vklady s různou splatností). Obec má tak velmi slušný výnos z nového způsobu uložení peněz a zároveň i dostatečnou dostupnost a likviditu prostředků pro potřeby financování obce nebo investice. Zavedli jsme jednoduchý, pravidelný měsíční “reporting”, který obci dává rychlý přehled o tomto portfoliu: v jakých bankách a kolik máme uloženo, do jakých produktů, s jakou splatností a zejména výnosem, to vše měsíčně. Od dubna 2022 do července 2022 tento nový systém vygeneroval výnosy v částce 1.450.000,- Kč. Do konce roku 2022 pak počítáme s kumulovaným výnosem cca 3.200.000,- Kč.

Tento výnos je mimořádný, protože základní úroková sazba nastavená ČNB je v současné době poměrně vysoko. V zájmu obce je však mít příjmy z uložených volných financí i v budoucnu a proto sdružení PRO Průhonice hodlá takto nastavený systém využívat i v příštích letech. I v budoucnu bude důležitou roli hrát naše úsilí, znalosti a šikovnost vyjednat s bankovními ústavy pro obec nejlepší podmínky a získat tak do obecní pokladny další příjem, který pak bude použit na zvelebování Průhonic a pro jejich občany.