Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Smlouvy obce byly zpřístupněny občanům

Nezávislí kandidáti Průhonice

Na jednání zastupitelstva se nám minulý rok podařilo iniciovat důležitý krok ke zlepšení dostupnosti informací pro občany. Radnice totiž přistoupila na návrh zveřejňovat na internetových stránkách smlouvy, které obec uzavřela. Jsou tak nyní zveřejněny např. plánovací smlouvy s developery. Je to příspěvek ke zlepšení informovanosti občanů a transparentnosti rozhodování obce. Smlouvy do té doby totiž nebyly veřejně a snadno dostupné. Průhonice se tak přidaly k praxi, která je v mnoha obcích již dávno běžná.

Občané se tak například mohli dozvědět, že obec původně v plánovací smlouvě požadovala od stavitele Kauflandu Křeslice u Dendrologické zahrady zbudování poldru ve směru k dendrologické zahradě (bod 3.4.a ve smlouvě z 15. 9. 2017) ovšem v dodatku z následujícího roku od tohoto požadavku z neznámého důvodu upouští (bod 3.1. v dodatku z 19. 7. 2018).

Příprava smluv, které se obec chystala uzavřít, nebyla přitom vždy právě její silnou stránkou, ačkoliv se na právníky vynakládají dlouhodobě nemalé prostředky. Takovým příkladem je třeba smlouva o spolupráci s Třetí realitní společností, týkající se kasina. Původní návrh smlouvy předložený vedením radnice zastupitelům neobsahoval prakticky žádné záruky pro obec, a to přesto, že smlouva měla být podepsána na dobu 35 let, bez možnosti výpovědi. To se změnilo, až když se do přepracování smluvních podmínek pustili někteří občané a zastupitelé, kteří se postavili do opozice proti návrhu vedení obce. Přínos právníků obce byl přitom prakticky nulový, což i v tomto případě jasně ukázalo na nedostatečnou právní podporu obce. Právě v průběhu projednávání výšeuvedené smlouvy v zastupitelstvu podali zastupitelé sdružení PRO Průhonice návrh, aby obec uzavřené smlouvy vždy zveřejňovala. To se pak také stalo. Teď je ještě zapotřebí, aby se zlepšila i právní podpora obce při přípravě smluv, o což budeme usilovat, pokud dostaneme důvěru občanů v nadcházejících volbách.