Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Trestní oznámení

Konkurenční sdružení PHR vydalo na svých internetových stránkách text, kde mě obviňuje ze spolupráce s StB, např. slovy: „Je nutné dodat, že šlo o vědomou a aktivní spolupráci s StB.“ Přitom přímo v dokumentech, které PHR zveřejnilo, se píše, že jsem ani nepodepsal vázací akt (List 7): „Vzhledem k tomu, že v prostoru konání vázacího aktu, nebylo možno spolupracovníkovi předložit k podpisu slib o spolupráci, … .“ a že jsem hlášení – natož nějaká udání – nikomu nepředával (List 14): „Plně se nepodařilo zabezpečit předávání získaných poznatků písemnou formou.“ Z PHR uveřejněné dokumentace (List 15) pak v také vyplývá, že ve spise zařazené „zprávy nebyly vlastnoručního charakteru“ a o nějakém donášení na studenty nemůže být řeči. Z dokumentů zveřejněných PHR také vyplývá, že jsem se kriticky vyjadřoval o okupaci naší země v roce 1968 a že jsem z údajné spolupráce s StB neměl žádné výhody.

Skutečnosti neodpovídá ani tvrzení „Potom co jsme se tuto informaci dozvěděli a důkladně ji ověřili, jsme ji předali nejprve kandidátům strany PRO s tím, že se k tomu mohou vyjádřit. Domnívali jsme se, že o této skutečnosti ostatní členové nevědí, a chtěli jsme jim tímto dát prostor se k dané věci postavit čelem. Jejich reakce však byla pro nás velmi překvapivá. Bylo nám sděleno, že se tím nebudou zabývat, případně nereagovali vůbec.“ Pravdou je, že někteří kandidáti obdrželi v neoznačené obálce část zmíněného spisu, ovšem nebylo tam uvedeno, kdo je odesílatelem, natož aby tam byla žádost o vyjádření. Několik neotevřených obálek (viz foto) jsme si ponechali kvůli doložení anonymnosti a pro případné vyhodnocení otisků prstů na vložených dokumentech v rámci trestního řízení.

Jako mnoho jiných spoluobčanů jsem bohužel v době normalizace neměl možnost jakkoli ovlivnit, jaké záznamy si o mě bezpečnostní orgány vedly nebo nevedly. Každopádně s ohledem na nepravdivost tvrzení o vědomé a aktivní nebo dokonce ideologicky motivované spolupráci s StB jsem nucen se bránit formou trestního oznámení a žalobou na ochranu osobnosti. Text trestního oznámení, které bude podáno v nejbližších dnech, zde bude bezodkladně zveřejněn.

Petr Choulík

Sdružení nezávislých kandidátů PRO Průhonice

PS: Člověk nemusí být Sherlockem Holmesem, aby se dovtípil, komu tak velmi vadí představa eventuální změny obsazení a kurzu na průhonické radnici a vytahuje ze svého pověstného archivu špínu na nepohodlné osoby. Této problematice, vč. majetkových, obchodních a personálních vazeb se budeme také věnovat a občany s fakty brzy seznámíme.