Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Petr Choulík: Proč jsem se rozešel s PHR

Před posledními komunálními volbami jsem se nechal přesvědčit, abych dal svoje znalosti a zkušenosti do služeb obce a kandidoval do obecního zastupitelstva za sdružení, které vede naši obec již mnoho let. Být zastupitelem v Průhonicích jsem považoval a stále považuji za velkou čest. Nicméně během krátké doby po svém zvolení jsem zjistil, že se ode mě čeká, že se nebudu do ničeho míchat, na nic se ptát a budu zvedat ruku za návrhy předložené vedením radnice. Hned na ustavující schůzi zastupitelstva, kdy pan Beneš a paní Janstová soustředili ve svých rukách funkce místostarostů a také jednatelů TSP, zahájili konfrontační politiku vůči zastupitelům zvoleným za jiné sdružení, místo toho, aby nabízeli spolupráci.

Netrvalo dlouho, a když jsem si dovolil na projednávanou otázku vyslovit svůj vlastní názor, odlišný od názoru pana starosty, hned zvedal hlas. Já jsem se ale nedal, a naše názory a potom i cesty se začaly rozcházet. Celý život jsem byl zvyklý utvářet si na věci vlastní názor a nebát se ho projevit a na tom jsem nemínil nic měnit. Zvláště pak, když se jednalo o ústupky developerům jako Domo Development, Carpet či Imoba a kdy zájmy občanů byly upozaďovány nebo úplně ignorovány. Na zastupitelstvu se pravidelně objevovaly – a bohužel i nadále objevují – návrhy, jak tomu či onomu developerovi vyjít vstříc, aniž by existovala odpovídající výhoda či protihodnota pro obec. To se stalo například u smlouvy ke kasinu, která byla tak nápadně nevyvážená v neprospěch obce, že se k ní spontánně vyjadřovali i někteří občané. O změně územního plánu č. 4 už vůbec nemluvě.

Pro mě, jako člověka, který zde žije, je to nepřijatelné. Jsem hluboce přesvědčen, že obec potřebuje v zastupitelstvu změnu. A tou pan Beneš rozhodně není a koneckonců se ke „kontinuitě“ hlásí. Nechtěl bych, aby politika, jakou jsem v zastupitelstvu poznal, pokračovala i po těchto komunálních volbách, a proto jsem se rozhodl ucházet se ve volbách o hlasy voličů v řadách sdružení PRO Průhonice. Jestliže získáme důvěru občanů, budu usilovat o prosazování politiky spolupráce napříč zastupitelstvem, vždy v první řadě ve prospěch obce a občanů.