Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Trestní oznámení je podáno

Vážení občané Průhonic!

Nečekal jsem, že místo věcné diskuse o budoucnosti a přístupu k řízení Průhonic se občané budou muset před volbami brodit ve špíně, protože se někdo obává ztráty moci. Pravda je ale taková, že jsem se ke spolupráci s StB nezavázal, vázací akt nepodepsal a na nikoho nedonášel, což je uvedeno i v rádoby senzačním spise. Stejně jako jiní občané jsem v době normalizace neměl možnost ovlivnit, jaké záznamy si o mě bezpečnostní orgány vedly. Jsem přesvědčen, že lžím by se člověk měl bránit, jakkoliv je to obtížné. Proto jsem s ohledem na politováníhodné události posledních dnů podal příslušnému státnímu zastupitelství trestní oznámení o podezření na spáchání trestných činů v souvislosti s nadcházejícími volbami do zastupitelstva Průhonic.

V minulých komunálních volbách jsem kandidoval právě za nyní konkurenční sdružení, kterému tehdy moje údajná spolupráce nevadila. Ta začala vadit, až když jsem se přidal k opozici, která chce omezit vliv developerů na rozhodování obce.

Tzv. Parlamentní listy již uveřejnily mojí odpověď k nepravdivým tvrzením a další právní kroky na ochranu osobnosti budu ještě zvažovat.

Děkuji za pozornost a přeji šťastnou ruku při volbě nového zastupitelstva!

Ing. Petr Choulík
PRO Průhonice

PS: Co je podstatou podaného trestního oznámení?

Okresnímu státnímu zastupitelství Praha-západ bylo podáno trestní oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že mohl být spáchán trestný čin v souvislosti s nadcházejícími volbami do obecního zastupitelstva obce Průhonice. Konkrétně mohlo dojít ke spáchání jednoho nebo i více z těchto trestných činů:

  1. pomluvy ve smyslu § 184 odst. 1 a 2 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „TZ“);
  2. neoprávněného nakládání s osobními údaji ve smyslu § 180 odst. 1 a 3 písm. a) a b) TZ;
  3. maření přípravy a průběhu voleb ve stadiu pokusu ve smyslu § 351 TZ;
  4. porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi ve smyslu § 270 odst. 1 TZ.