Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Vykročme konečně z devadesátých let!

Nezávislí kandidáti Průhonice

Posledních takřka 20 let jsou Průhonice spravovány zastupiteli sdruženými v různých obměnách PHR, kteří si postupně předávají vedení obce, vzájemně se podporují a vyhovuje jim zavedený běh věcí. V průběhu let se vytvořily osobní vztahy s developery, s architekty nebo právníky. Tyto vztahy jsou zatíženy řadou kompromisů, mnohdy k tíži občanů.

PRO Průhonice naopak chce řídit obec aktivně ve prospěch občanů a ne dokola poslouchat, že všechno již bylo dávno rozhodnuto a teď už se nedá nic dělat. Chceme využívat všech zákonných prostředků k tomu, abychom obec ochránili před tlakem developerů a neúměrným zvyšováním dopravního zatížení.

Považujeme za neakceptovatelný způsob, jakým se PHR pokusilo změnit bez dostatečné veřejné diskuze územní plán obce, a tím udělit developerům výjimky z dosavadních obecně platných pravidel. Tyto výjimky měly způsobit prolomení zákazu výstavby bytových domů a maximální výšky staveb a předčasné uspíšení výstavby (infrastruktury) komerční zóny u Komárova a Rozkoše.

Chceme odbočit z kolejí, které byly vytýčeny v devadesátých letech, chceme moderní sebevědomou obec, která sama aktivně určuje svůj osud!