Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Chceme kvetoucí, nikoli betonové Průhonice!

Nezávislí kandidáti Průhonice

PHR vede naši obec již mnoho let, odmítá přípustné návrhy na změnu územního plánu (např. snížení intenzity zastavění komerčních ploch ze 40% na 20 %) a cíleně se drží stávajícího plánu, který předpokládá zastavění prakticky všech polí na území obce. Objektivně již žijeme v jiné době a té bychom měli obec přizpůsobit. Místo toho, aby byl následujících deset let obecní úřad zavalen řešením výstavby komerčních zón na polích, měl by se raději věnovat péči o svoje občany, zlepšování veřejné infrastruktury včetně komunitní energetiky atd. Nechceme betonové Průhonice – chceme je uchovat tak jak tomu bylo dosud, zelené i pro příští generace!

Do správy obce je zapotřebí vpustit svěží vítr a PRO Průhonice je změna, která onen svěží vítr nabízí. Ačkoliv již některé věci nepůjde zcela napravit, chceme udělat vše, co se ještě dá.