Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Nepolitizujme Technické služby a další obcí zřízené organizace!

Kdo se komu vlastně zodpovídá? Přestože je vzájemná komunikace mezi obcí a jí (z)řízenými organizacemi jistě důležitá, je třeba vždy odlišovat, kdo rozhoduje a kdo se komu zodpovídá.  Považovali bychom za nešťastné, pokud by se měl rozšířit model, kdy v zastupitelstvu zasedají a řídí vlastně sami sebe zaměstnanci obci podřízených organizací. Jak by mohly zastupitelé, kteří jsou zároveň zaměstnanci například Technických služeb, školy nebo školky, plnit svojí zákonnou roli a hájit v těchto organizacích zájmy obce, pokud se tyto zájmy dostanou do vzájemného konfliktu? Jak přísně bude zastupitel, který je zároveň ředitelem Technických služeb v jedné osobě, dohlížet sám na sebe a hospodaření této obecní firmy? Jak nezávisle asi bude zastupitel, který je zároveň zástupcem ředitele školy, dohlížet na činnost ZŠ, nota bene, když je zároveň podřízený její ředitelce? Jak neústupná bude učitelka v MŠ při hodnocení činnosti svojí nadřízené ředitelky? A jak budou takoví zastupitelé plnit svojí zákonnou povinnost hájit zájmy občanů, když ve své druhé roli budou zároveň nějakým způsobem podřízení funkcionářům obce?

Vážíme si práce zaměstnanců obecního úřadu, školy, školky i Technických služeb, ale nemohou přece zodpovídat sami sobě.

Jsme proti střetu zájmů zastupitelů jako zaměstnanců obecních organizací. Pravidlům dobré správy věcí veřejných odporuje, aby zastupitelé rozhodovali o věcech, které se jich přímo osobně dotýkají jako funkcionářů, zaměstnanců, nájemníků, nebo zájemců o privatizaci či výstavbu obecních bytů atd. Proto poukazujeme na potenciální konflikt zájmů u některých kandidátů sdružení PHR.

Svůj pohled na střet zájmů můžete snadno vyjádřit ve volbách již tento pátek a sobotu!