Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Uvádíme na pravou míru

Kolegové z PHR s oblibou používají argumentační taktiku, kdy nám vyčítají něco, co jsme neřekli nebo neudělali a dělat ani nehodláme. Pokud odhlédneme od emotivních nicneříkajících nářků, pak fakta jsou následující.

Bytová výstavba na konci ulice Školní

Zastavitelnost pozemku, jakož i jeho funkční určení, může obec změnit tak, aby to vyhovovalo jejím potřebám. Obec nemusí při změnách územního plánu vycházet vstříc pouze majitelům pozemků, jak je občanům neustále sugerováno. Zákon dává obcím v oblasti tvorby a změn územních plánů nezanedbatelné možnosti k řízení svého rozvoje. Musí být ovšem přítomná elementární vůle problém řešit.

Co se týče obvinění, že chceme „Obchvat obce, kde budou jezdit tisíce aut a který naši obec finančně vyčerpá.“, tak sdružení PRO Průhonice má v programu, že tuto možnost prověří, nikoli, že ji bude za každou cenu prosazovat a už vůbec ne výhradně ve zmiňované variantě. Že bychom chtěli takovou stavbu financovat z rozpočtu obce je pak čistou fikcí. V programu máme ale především to, že budeme prosazovat koncepční přístup řešení dopravy v obci v dlouhodobém horizontu. Řešení dopravní situace budeme hledat na základě odborných analýz a doporučení dopravních profesionálů. Jinými slovy se jedná o zásadně odlišný přístup od kolegů z PHR, kteří hodlají postupovat i nadále zcela nahodile na základě požadavků developerů, jako to deklarují u dálničního sjezdu na Újezdskou: „Pro omezení tranzitní dopravy v obci vybudujeme nový sjezd a nájezd na dálnici D1, u mostu do Prahy – Újezdu.“

Občané by neměli zapomenout, že se PHR v první fázi pokusilo prosadit, aby IMOBA mohla výstavbu svých domů obsluhovat Školní ulicí, od čehož ustoupila až po protestech místních občanů.

Potřebujeme obecní byty?

Nelze vyloučit, že byty obec skutečně potřebuje. Bohužel ale dosud nebyla předložená námi požadovaná analýza, která by prokázala, že (a) obec potřebuje bytový dům (a jak velký by měl být), (b) kolik budou činit náklady na tuto investici, (c) jak bude obec schopná takovou investici financovat a dlouhodobě nést náklady na provoz a údržbu domu, (d) jaká bude návratnost investice (finanční a společenská) a (e) jaká budou pravidla pro hospodaření s obecními byty. Dosud nebylo ani prokázáno, zda obec bude ochotná a schopná právně zajistit, aby v budoucnu o lukrativní obecní byty nepřišla, jak se to již v minulosti stalo.

Tvrzení, že bez bytů nelze získat kvalitní učitele, nepovažujeme za prokázané a my se naopak domníváme, že kvalitně řízená škola pár kilometrů od Prahy může vhodné učitele získat i bez bytů. Věrohodnosti volání po obecních bytech by jistě prospělo, kdyby nepřicházelo od zájemců o tyto byty.

Protihlukový val v Severozápadní rozvojové zóně

PHR přiznává, že chce developerovi odstranit podmínku, že by výstavba valu a infrastruktury v dané zóně měla začít až po zprovoznění Exitu 4 na D1. Odhlédneme-li od pro nás neakceptovatelného zatížení stávajících komunikací vč. dálničních sjezdů a souvisejícího zhoršení životního prostředí, jedná se z našeho pohledu o standardní salámovou metodu, protože pokud by nastala varianta, že se Vestecká spojka nakonec nepostaví, investor už bude obci vyhrožovat znehodnocením provedených investic. Z pohledu obce a občanů neexistuje důvod, proč stávající podmínky výstavby odstraňovat, nota bene za situace, kdy za to obec nedostává žádnou protihodnotu. Zároveň je nelogické, aby obec ustoupila z platných podmínek, aniž by měla vzájemné vztahy uspořádány smluvně.

Kolegové bohužel plní požadavky developerů bez odpovídající protihodnoty běžně, jako v přípdě Co požadavku na pojmenování ulice U Pumpy. My bychom chtěli nastolit takový stav, kdy po transparentním jednání s developerem mu obec může vyjít vstříc za předem dohodnuté protiplnění, ať už finanční příspěvek do rozpočtu obce nebo jinou formou.

Vestecká spojka

Skutečně nebylo možné za 30 let nic udělat s přítomností Vestecké spojky v našem územním plánu? Například obec Vestec využila příležitosti, kdy Vestecká spojka byla odstraněná z tzv. zásad územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje a ze svého územního plánu koridor pro Vesteckou spojku na svém katastru odstranila. Tuto příležitost PHR využít odmítlo, i když jí mělo.