Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Ber, nebo běž! Aneb pohled nováčka v komunální politice

Tak jsem se stal zastupitelem za stranu PRO Průhonice. 

Vám všem, kteří jste přišli k volbám děkuji. A děkuji znovu za každý hlas, který jste PRO Průhonice i mně osobně dali. 

Křehký volební výsledek pět mandátů PRO Průhonice a šest pro PHR v náš neprospěch. Výsledek, který i dnes, pár týdnů po volbách a stále ještě s pachutí faulů z předvolební kampaně vítězného uskupení, mrzí. Lhal bych, kdybych tvrdil něco jiného. Ale je to rozhodnutí voličů, které respektuji.

Pro práci ve vedení města nebo obce jistě platí psané i nepsané zásady a zvyklosti, které jsou lety prověřené a snad i fungují, zdálo by se tedy, že na nich není třeba nic měnit. Nemyslím si o sobě, že jsem snílek a idealista, přesto mě povolební vyjednání s PHR i průběh a výsledek první schůze nového zastupitelstva nemile překvapil.

Aby bylo jasno, chápu, že je kontinuita ve vedení obce obecně prospěšná, kvůli programu i projektům, které překračují volební období, i kvůli zkušenostem mnohých těch, kteří pro obec takto pracují roky. Ale jsem přesvědčený, že když zůstává tato „kontinuita” dlouho nenarušena a neměnná, zavání zatuchlinou a vyvolává pochybnosti ohledně motivace a osobních zájmů těch, kteří na ní ve vedení města lpí.

O povolebním uspořádání s vítězným PHR nešlo ve skutečnosti nijak jednat.  Byl to jejich „diktát” ve stylu „berte co nabízíme, nebo nedostanete NIC.“ Předvedli svůj styl vedení bez jakékoliv ambice alespoň předstírat ochotu k nějaké vzájemné shodě. Samozřejmě chápeme, že šest mandátů jim zaručuje většinu, takže následující roky mohou odhlasovat cokoliv prakticky bez nás. Výsledek voleb šest ku pěti je ovšem natolik těsný, že je tento přístup PHR vyloženě povýšený. 

V komisích a výborech je čtyřicet tři míst. Z námi navržených dvaceti jmen, kteří by v nich v duchu těsného volebního výsledku mohli pracovat, akceptovali deset. A to i přes to, že někteří jejich kandidáti působí až ve 3 výborech či komisích najednou, a funkce ve vedení města se jim kryjí i s výkonnými pozicemi v Technických službách.

Odmítli všechny naše návrhy na změny v personálním obsazení, které jsme navrhovali pro větší vyváženost ve vedení, “zvolili” sami sebe jednateli v TS, aby následně odhlasovali zvýšení platu za tuto“ práci“ pro nového jednatele. Poučný vhled do stylu, který zřejmě plánují uplatňovat v příštích letech.

Považuji za důležité zmínit, že osobně proti konkrétním lidem nic nemám.

Ovšem se způsobem, jakým kumulují funkce ve vedení obce, s tím ano. 

A tak si říkám, mám přijmout fakt, že “takhle se to prostě dělá”? To nemohu. Vždyť kvůli přesvědčení, že lze do Průhonic přinést změnu, jsem o vstup do zastupitelstva usiloval. Samozřejmě s vědomím, že pokud budeme chtít prosadit trvalejší změny, budeme muset být vytrvalí a důslední, odolní vůči “okopávání kotníků” i osobním útokům. 

Ve volbách jsme uspěli. Ne dost, abychom byli za těchto okolností schopni plnit všechny sliby dané našim voličům.

I přesto nám zůstává mnoho možností, jak pracovat ve prospěch své obce. Budeme pečlivě sledovat práci vedení obce, budeme se snažit předkládat vlastní návrhy, budeme pracovat ve výborech a komisích, které nám byly přiděleny, a především, budeme vystupovat v zastupitelstvu za vás, za občany, kteří jste nám dali svůj hlas,

i za ty, pro které jsme zatím nebyli jejich volbou.

O naší práci, snaze prosazovat a spolupracovat na správných věcech vám budeme dávat vědět. Mimo jiného i v dalších příspěvcích na stránkách Průhonicka.

Přeji vám hezký podzim.

Jiří Kaleta 

zastupitel Průhonic