Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Grafické vymezení parku