Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Kandidáti PRO Průhonice

Petr Choulík - nezávislý kandidát

Petr Choulík

Do Průhonic jsme se přistěhovali v roce 1995, hledali jsme místo, kde bychom měli zahradu a kde by naše děti mohly vyrůstat v klidném, zdravém a pěkném prostředí. Byla to šťastná volba. Naše děti zde navštěvovaly školu a našly kamarády, moje žena a já jsme poznali nové přátele a sousedy. Přes 36 let jsem pracoval pro jedinou společnost, a to i v ředitelských pozicích a v několika zemích. Až po opuštění aktivního řízení firmy jsem se nechal přesvědčit ke kandidatuře a v předchozích volbách jsem byl zvolen zastupitelem Průhonic. Záhy jsem si uvědomil, že když nic neuděláme proti záměrům investorů zastavět okolní pole a louky množstvím komerčních objektů a domů, a umožníme další velký nárůst dopravy přes naši obec, necháme se připravit o život, jaký chceme vést. Zastupitelstvo se musí umět postarat o ochranu zájmů občanů, kteří zde trvale žijí! Proto jsem se rozhodl přijmout kandidaturu na starostu. Přeji si, aby naše obec byla pro její občany nadále dobrým místem pro život.

Miroslav Langr

Narodil jsem se v Průhonicích stejně jako několik generací mých předků. Jsem ženatý a mám dvě dcery. Nikdy jsem nebyl v žádné politické straně. Pracuji v soukromé telekomunikační firmě, kde řídím projekty na výstavbu optických a digitálních sítí. V zastupitelstvu obce pracuji od června 2017. V tomto volebním období jsem předsedou kontrolního výboru a členem stavební komise. Mám blízký vztah k přírodě, půdě a životnímu prostředí. Celý svůj život se věnuji stavu životního prostředí v Průhonicích. Proto znovu kandiduji, abych pomohl ke změně stávající situace v životním prostředí v naší obci. Také mi záleží na tradicích, protože přenášejí  hodnoty a zkušenosti z generace na generaci. Na prvním místě by měl být občan a obec. Vážení občané Průhonic, Hole a Rozkoše záleží jenom na Vás, kam posunete Průhonice v příštím volebním období.

Miroslav Langr - nezávislý kandidát
Jiří Kaleta - nezávislý kandidát

Jiří Kaleta

Se svou ženou a dětmi žijeme v Průhonicích patnáct let. Pocházím ale z Jižní Moravy, kde jsou sousedské vztahy a komunitní život přirozený základ každé obce a má jihomoravská duše se nezapře ani zde. Zajímá mě, co se v Průhonicích děje, i to, co se neděje, ale mělo by. Jsem členem místní školské rady a kopu za Spartak Průhonice. A kopat chci za nás všechny, kteří v Průhonicích žijeme! Nabízím své dlouholeté zkušenosti s projektovým řízením v ekonomické oblasti, marketingu a komunikaci. Svou optimistickou a společenskou povahu i důslednost, s jakou přistupuji k práci. Jsem připravený naslouchat, převzít odpovědnost a odhodlaný pracovat, kde bude třeba. Pro vás, své sousedy. PRO PRŮHONICE.

Nezávislí kandidáti PRO Průhonice

Martin Zajíc

Od svého narození žiji v Průhonicích. Jsem ženatý a mám dvě děti (syna a dceru). Mám středoškolské vzdělání. Nikdy jsem nebyl v žádné politické straně. Jsem učitel autoškoly a této práci se věnuji již 15. rokem. Je to práce s lidmi, která mě baví a zajímá, je to práce, která dává smysl. V roce 2018 jsem byl poprvé zvolen zastupitelem naší krásné obce Průhonice. Průhonice jsou středem mého zájmu a tato práce pro obec mě naplňuje, dělám ji rád a celé roky s plnou zodpovědností a s velkým zájmem o to, co je a bude s naší obcí do budoucna. Toto volební období mělo pro mě zásadní význam, protože jsem sbíral zkušenosti jako zastupitel. Zajímá mě, jak se našim obyvatelům žije a s čím bychom jim mohli pomoct. Byl bych rád, aby se zde každý cítil dobře, slušnost a vstřícnost jsou pro mě velice důležité.

Martin Zajíc - nezávislý kandidát
Jaroslav Langr

Jaroslav Langr

Narodil jsem se v Průhonicích a od dětství jsem se zapojil do činnosti ve Spartaku Průhonice a u hasičského sboru v naší obci. V obou těchto organizacích působím dodnes. Vystudoval jsem SPŠ elektrotechnickou v Kutné Hoře a většinu produktivního věku jsem pracoval v řídící funkci ve výrobě kolejových vozidel. Dlouhou dobu působím v orgánech obce, a to buď jako zastupitel nebo člen výboru či komise. V končícím volebním období pracuji jako předseda finančního výboru a předseda komise pro bezpečnost, dopravu a veřejný pořádek. U důležitých bodů jednání se snažím získat co nejvíce informací ze zákonů, uzavřených smluv, usnesení obce a dalších dokumentů, abych se mohl co nejlépe rozhodnout ve prospěch občanů a obce.  Snad mám tedy přehled, co je pro občany a obec důležité. Chtěl bych navázat na předešlou činnost a zaměřit se na zdravé financování, bezpečnost v obci a rozvoj sociálních služeb pro seniory. Také chci podporovat práci s mládeží jak ve Spartaku, tak i u dobrovolných hasičů. Chtěl bych také prosadit větší zapojení občanů do rozhodování obce o důležitých věcech, ne každý občan čte pravidelně informace na úřední desce nebo využívá internet.

Václav Hnát

Místo mého narození je obec Průhonice. Jsem přesvědčen o tom, že vzduch, voda a půda jsou ty nejcennější komodity. Hodně let jsem členem zastupitelstva naší obce, dlouhodobě předsedám Komisi životního prostředí. Všichni voláme po zdravém životním prostředí, musíme však nutně přijmout vlastní odpovědnost a pečovat o své okolí. Snažím se posuzovat nutná opatření zdravým selským rozumem. Moje vnitřní motto je „Za každý poražený strom musíme vysadit dva nové“. Strom je nejlepší klimatizace, vytváří kyslík a vstřebává oxid uhličitý. Bylo by skvělé toto učit již malé děti. Developerské projekty, které zabírají ornou půdu, nemám rád, ale bohužel rozhoduje vlastník půdy, zda raději peníze nebo potraviny. Zastupitelé obce však mohou ovlivňovat územní plán a korigovat požadavky developera. Nezapomínám na důležitost bezpečnosti v obci, na kvalitu výuky v základní škole, nabídku kulturních akcí a podporu vlastní kulturní činnosti občanů. Podporuji sport pro dospělé, hlavně ale pro děti. Moje vize? Příjemné životní podmínky v obci, klid, služby pro všechny obyvatele Průhonic.

Václav Hnát - nezávislý kandidát
Jan Přílepek - nezávislý kandidát

Jan Přílepek

Narodil jsem se v Průhonicích, jsem ženatý a mám dvě dcery. Pracuji ve společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. jako vedoucí údržby maloobchodu. Členem zastupitelstva Průhonic jsem poslední dvě volební období a nikdy jsem nebyl v žádné politické straně. Od svých 6 let působím ve sportovním klubu Spartak Průhonice a to nejen jako hráč, ale od svých 25 let i jako sekretář a člen výboru. Ve Spartaku jsem také po určitou dobu trénoval mládež, ale bohužel vzhledem k pracovnímu vytížení muselo jít již trénování stranou. Spartak je můj druhý domov, neboť mu věnuji prakticky veškerý svůj volný čas. Jelikož bych chtěl pokračovat i nadále v činnosti směřující ke zlepšování podmínek pro sport a volnočasové aktivity v Průhonicích, rozhodl jsem se kandidovat i toto volební období. Rád bych se zasadil o to, aby obec Průhonice nebyla známá pouze krásným parkem, ale také třeba úspěšným sportovcem, kterého v našich řadách vychováme. Mým životním mottem je: „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to!“.

Ilona Plavcová

Do Průhonic jsem se přistěhovala před 20 lety po ukončení Vysoké školy ekonomické. Pracovala jsem pro prestižní mezinárodní poradenskou skupinu PwC jako daňový poradce a poté ve společnosti Bosch jako finanční kontrolor. Nyní podnikáme společně s manželem, který má advokátní kancelář. Máme čtyři děti a psa. Pro průhonické děti každoročně organizujeme setkání s Mikulášem, anděly a čerty, sportovní závody, letní tábor, pro ZŠ zajišťujeme kroužky Zálesák a Sportovní mehla. Ke svým úkolům přistupuji aktivně a svědomitě. Snažím se předvídat další události a problémy řešit koncepčně. Dbám na dodržování termínů a preciznost. Pokud budu zvolena do zastupitelstva obce, budu prosazovat udržitelný územní rozvoj Průhonic, aby nedocházelo ke zhoršování standardu bydlení, dostupnosti služeb a dopravní situace pro naše stávající obyvatele.

Ilona Plavcová - nezávislá kandidátka
Jakub Strnadel - nezávislý kandidát

Jakub Strnadel

Narodil jsem se v Praze a nyní již téměř 25 let žiji v naší krásné obci v Průhonicích. Po dlouhé studijní cestě, vedoucí od ZŠ Průhonice až po úspěšné absolvování VŠ Škoda Auto, pracuji v automobilovém průmyslu.  V Průhonicích jsem členem místního Spartaku, za který jsem řadu let hrál fotbal. V politice jsem se dosud neangažoval. Nyní jsem se rozhodl kandidovat, abychom spolu s kolegy dokázali zlepšit kvalitu života v naší obci. Přeji si, aby Průhonice byly pro všechny občany bezpečné, čisté a klidné pro žití. Zásadní je pro mě i otázka průhonické komunity. Proto bych rád kladl větší důraz na společenské, kulturní i sportovní akce, které přispějí k většímu spojení obyvatel Rozkoše, Hole a Průhonic.

Lenka Hrdličková

V Průhonicích žiji od narození, chodila jsem zde do mateřské i základní školy. Jsem vdaná a mám dospělého syna. Pracuji v gastronomii čestlického aquaparku už od jeho otevření v roce 2008. V politice jsem dosud nepůsobila a nebyla jsem nikdy členkou žádné politické strany. Záleží mi na ochraně Průhonic, Hole a Rozkoše před hlukem a tranzitem z okolních silnic. Ráda bych se také zasadila o více kulturních a sportovních akcí pro děti, dospělé a seniory po celé obci, aby se tu lidem příjemně a pohodlně trávil volný čas.

Lenka Hrdličková - nezávislá kandidátka
Ján Sokol - nezávislý kandidát

Ján Sokol

Narodil jsem se v Bratislavě, v Průhonicích žiji už 15 let. Jsem rozvedený a mám čtyři děti, moje dcera je miss ČR z roku 2007. Nikdy jsem nebyl v žádné politické straně. Pracoval jsem
jako podnikatel v IT, nyní jsem zaměstnán jako programátor. Jsem spoluzakladatelem nadačního fondu AutTalk pro pomoc rodinám s autismem. Mám vztah nejen k počítačům, ale taky k hudbě a k přírodě. Průhonice jsou výjimečně krásná obec a rozhodl jsem se kandidovat, abych pomohl k udržení našeho životního prostředí v Průhonicích na vysokém standardu. Tradiční hodnoty, poctivost a sociální cítění jsou pro mě prioritou. Děkuji za případnou důvěru!