Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Na prvním zasedání navrhneme

Na prvním zasedání zastupitelstva Průhonic po volbách navrhneme:

  1. Prověření zákonnosti schválení poslední změny územního plánu č. 2B, zejména s ohledem na právoplatnost vypořádání připomínek občanů. V případě závažných pochybností budeme požadovat pozastavení platnosti změny 2B.
  2. Zjištění možností stavební uzávěry s možností projednání pouze individuální výstavby rodinných domů.
  3. Zmocnění člena zastupitelstva k zahájení rozhovorů se zřizovatelem Průhonického parku s cílem umožnění bezplatného vstupu do Parku pro občany Průhonic.