Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Revize obecních investic

Po ustanovení nového zastupitelstva bychom chtěli prosadit revizi investičních plánů obce a velké investiční projekty přehodnotit s ohledem na výhledové snížení intenzity komerční i bytové výstavby oproti plánům současné radnice. Jinými slovy, pokračovat v přípravě těch projektů, které budou sloužit dnešním obyvatelům a naopak pozastavit projekty, jež souvisí s dnes plánovaným nadměrným rozsahem výstavby.