Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Petr Choulík: Proč jsem se rozešel s PHR

Před posledními komunálními volbami jsem se nechal přesvědčit, abych dal svoje znalosti a zkušenosti do služeb obce a kandidoval do obecního zastupitelstva za sdružení, které vede naši obec již mnoho let. Být zastupitelem v Průhonicích jsem považoval a stále považuji za velkou čest. Nicméně během krátké doby po svém zvolení jsem zjistil, že se ode mě čeká, že se nebudu do ničeho míchat, na nic se ptát a budu zvedat ruku za návrhy předložené vedením radnice. Hned na ustavující schůzi zastupitelstva, kdy pan Beneš a paní Janstová soustředili ve svých rukách funkce místostarostů a také jednatelů TSP, zahájili konfrontační politiku vůči zastupitelům zvoleným za jiné sdružení, místo toho, aby nabízeli spolupráci.

Netrvalo dlouho, a když jsem si dovolil na projednávanou otázku vyslovit svůj vlastní názor, odlišný od názoru pana starosty, hned zvedal hlas. Já jsem se ale nedal, a naše názory a potom i cesty se začaly rozcházet. Celý život jsem byl zvyklý utvářet si na věci vlastní názor a nebát se ho projevit a na tom jsem nemínil nic měnit. Zvláště pak, když se jednalo o ústupky developerům jako Domo Development, Carpet či Imoba a kdy zájmy občanů byly upozaďovány nebo úplně ignorovány. Na zastupitelstvu se pravidelně objevovaly návrhy, jak tomu či onomu developerovi vyjít vstříc, aniž by existovala odpovídající výhoda či protihodnota pro obec. To se stalo také u smlouvy ke kasinu, která byla tak nápadně nevyvážená v neprospěch obce, že se k ní spontánně vyjadřovali i někteří občané. O změně územního plánu č. 4 už vůbec nemluvě.

Pro mě, jako člověka, který zde žije, je to nepřijatelné. Jsem hluboce přesvědčen, že obec potřebuje v zastupitelstvu změnu. A tou pan Beneš rozhodně není a koneckonců se ke „kontinuitě“ hlásí. Nechtěl bych, aby politika, jakou jsem v zastupitelstvu poznal, pokračovala i po těchto komunálních volbách, a proto jsem se rozhodl ucházet se ve volbách o hlasy voličů v řadách sdružení PRO Průhonice. Jestliže získáme důvěru občanů, budu usilovat o prosazování politiky spolupráce napříč zastupitelstvem, vždy v první řadě ve prospěch obce a občanů.