Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Petr Choulík – Váš člověk na radnici

Profil kandidáta na starostu Průhonic v letošních obecních volbách

Proč jste se rozhodl kandidovat na funkci starosty Průhonic?

V končícím volebním období jsem členem zastupitelstva a tak mám možnost vidět, kam vývoj obce směruje. Musím říct, že ne na všechno mám stejný názor. Pochopitelně se snažím i teď prosazovat rozhodnutí v zájmu občanů, což se ale s ohledem na rozložení sil v zastupitelstvu ne vždy daří. Přesto se podařilo například začít zveřejňovat smlouvy, které radnice uzavřela, nebo uložit obecní finance tak, aby byly lépe chráněny před inflací.

Možná si trochu neskromně myslím, že s kolegy, se kterými jsme se spojili ve sdružení PRO Průhonice, budeme mít dostatek znalostí, zkušeností i elánu, abychom mohli pomoci obci k rozvoji  směrem, který by byl více ku prospěchu občanů.

Co byste o sobě řekl lidem, kteří Vás neznají?

Mojí profesí je ekonomie a řízení firem, čili jak se dnes říká management. Po ukončení studií jsem nastoupil do podniku, ve kterém jsem pak pracoval více než 36 let.  Začal jsem jako ekonom, po několika letech jsem přešel do obchodu a poté jsem se stal generálním ředitelem a předsedou představenstva. Podnik mezitím vyrůstal jako součást Linde, vedoucí světové firmy ve svém oboru. Současně s působením v této roli jsem řídil i další podniky, a to nejen v České republice, ale v regionu zahrnujícím několik dalších evropských zemí. Hovořím třemi světovými jazyky.

Dlouhodobě jsem externě přednášel na katedře financí Vysoké školy ekonomické v Praze, podílel jsem se na textech skript pro studenty a učebnic. Publikoval jsem v četných časopisech a přednášel na konferencích. Získal jsem ocenění managera roku v chemickém průmyslu a byl jsem také prezidentem České manažerské asociace.

Do ukončení svého působení v podniku jsem se v politice neangažoval, poté jsem se nechal přesvědčit ke kandidatuře do zastupitelstva obce, kde nyní působím. Přeji si, aby naše obec, kde bydlím od roku 1995, byla nadále dobrým místem pro život.

Jsem ženatý, mám dvě dospělé děti a dvě vnoučata. Své životní zkušenosti a znalosti bych rád dal k dispozici občanům Průhonic.

Co byste v případě úspěchu ve volbách prosazoval?

Především bych řekl, že obecní úřad pracuje profesionálně a žádné zemětřesení s kolegy v případě našeho volebního úspěchu nechystáme. To ale na druhou stranu neznamená, že některé záležitosti bychom nechtěli řešit jinak než dnes.

 V následujícím volebním období bychom rádi více zdůraznili zejména otázku životního prostředí a problém dopravy, které bychom řešili s vyšší naléhavostí.  Určitě bychom se snažili využít všechny možnosti, které obec má k regulaci výstavby na orné půdě a určitě bychom kriticky vážili ve spolupráci s odborníky na dopravu a územní plánování, podporu některým připravovaným dopravním stavbám, jejichž efekt pro obec může být sporný nebo negativní. Rozhodně dále není možné vycházet vstříc těm požadavkům, které zhorší dopravní situaci v obci a potažmo i naše životní prostředí. Budeme se snažit, aby nová výstavba a její rozsah nezničily ráz Průhonic, tedy to co je dělá hezké.

Možnost pro zlepšení vidím také v právním zastoupení obce, protože nejednoznačné a nevymahatelné smlouvy, se kterými jsem se někdy setkal, jsou v neprospěch nás, občanů. Podobně i z výsledků práce specialisty na územní plánování, musí být transparentní, jestli pracuje pro obec a občany anebo pro developery.

Proč bychom Vás měli volit?

Svoje dlouholeté působení v soukromém podnikatelském sektoru už jsem uzavřel a nyní již nemám žádné soukromé podnikatelské aktivity. Nemusím tedy obstarávat zakázky pro svoje podnikání, jednat s klienty a trávit čas řízením firmy, nebudu prostě svůj zájem a úsilí dělit mezi práci pro občany a pro svoje podnikání. Veškerý svůj čas, energii a zkušenosti jsem připraven dát do služeb obce a občanů. Jsem zastáncem týmové práce, když se úkoly řeší ve spolupráci, a řešení hledají odborníci na různé oblasti. I v našem sdružení vidím hlavní sílu v tom, že se vzájemně doplňujeme různými zkušenostmi, znalostmi i přístupy a občané, pokud nám dají svojí důvěru, z toho budou mít určitě prospěch.

V jakém uskupení budete kandidovat?

Jedná se o sdružení nezávislých kandidátů, které si dalo název PRO Průhonice. Účastní se v něm také několik dnešních zastupitelů, které občané dobře znají. Někteří se v Průhonicích narodili. Mají zkušenosti z práce zastupitelstva, a tak nehrozí, že by v případě volebního úspěchu nastala prodleva způsobená rozkoukáváním se.  Některé své kolegy, pány Langry, Přílepka, Zajíce a Hnáta asi nemusím mnoha občanům ani zvlášť představovat. Posilou je určitě pan Kaleta a na kandidátce naleznete také paní Hrdličkovou, paní Plavcovou, pana Sokola a pana Strnadela, kteří jsou mnoha našim spoluobčanům také dobře známi.

Uskupení PRO Průhonice má pro občany jasný program, který budeme realizovat, když od nich ve volbách dostaneme důvěru. Nebráníme se ale ani návrhům a požadavkům občanů a každý mi může napsat na info@propruhonice.cz