Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Podporují nás

Ladislav Kos, senátor

Když uslyšíte název obce Průhonice, vybaví se Vám Průhonický park nebo Dendrologická zahrada. Místo v zeleni, kde by každý z nás chtěl bydlet. Jenže Průhonice jsou také D1 s průjezdem 120 tis. aut denně, komerční zóny vznikající kolem dálnice i záměr kapacitní komunikace na propojení Pražského okruhu a D1 s názvem Vestecká spojka, která by „obklíčila“ Průhonice ze západu. Těmto a dalším negativním dopadům se po mnoho let snaží zabránit – nebo je alespoň zmírnit – skupina lidí, která se rozhodla účastnit komunálních voleb ve sdružení „PRO Průhonice“. Pokud radnice nehájí zájmy občanů a občané se musí hájit ve svém volném čase sami, nastal čas vyměnit vedení obce. Komunální volby jsou k tomu tou správnou příležitostí. Věřím, že parta lidí ze sdružení „PRO Průhonice“ dokáže z radnice ubránit Průhonice před záplavou betonu, který se na ně ze všech stran valí.

Jan Cinke

V Průhonicích jsem se narodil a vychovávám tu své dvě děti. Mám velice blízký vztah k přírodě a jsem členem spolku Krajina pro život. Přál bych si aby se v Průhonicích nezvyšovala doprava, hluk a aby moje děti dýchaly co nejčistší vzduch, proto podporuji sdružení nezávislých kandidátů PRO Průhonice.

Jan CInke
Petr Lukáš

Petr Lukáš

V Průhonicích žiji s manželkou, dvěma dětmi a dvěma psy asi 15 let. Snažím se být aktivní ve Spartaku a jsem předsedou spolku Krajina pro život. Říkají o mě, že jsem radikál a já si kladu otázku, jestli je větší radikál ten, kdo chce nechat zastavět veškerou zbývající ornou půdu na katastru obce nebo ten, kdo tomu chce zabránit. Je radikál ten, kdo trvá na dodržení slibů daných občanům nebo ten, kdo se k plnění slibů nehlásí nebo dokonce sliboval něco, co nikdy nechtěl splnit? Každopádně, pokud mě radikálem nazývá developer nebo jeho lokaj, beru to jako vyznamenání. Myslím, že občané mají právo na zastupitele, kteří budou pracovat pro ně a nebudou posluhovat různým šíbrům a spekulantům na základě pochybných zákulisních dohod.

Miroslav Tacl

V Průhonicích bydlím 22 let a i když jsem se tady nenarodil, tak se po těch letech cítím jako “rodilý Průhoničak”. Dobře se mi v Průhonicích žije a jsem na ně také patřičně hrdý. Protože několik let aktivně pracuji ve finančním výboru obce, mohl jsem se při schvalování obecních rozpočtů seznámit také s dalšími aktivitami obecního úřadu, zastupiteli obce a projekty, které obec financuje. S využitím této zkušenosti myslím, že před obcí jsou v následujícím volebním období tyto hlavní “výzvy”: (a) vyřešení problémů s dopravou v obci, ale i dopravou na dálnici (hlučnost/emise), (b) zachování krásných Průhonic, obklopených zdravou přírodou a usměrňování a regulace developerských aktivit, které by vytvořily z krásných Průhonic betonovou džungli a (c) využít toho, že Průhonice jsou bohatá obec, která může více podporovat zde trvale nahlášené občany. Poté, co jsem si přečetl volební program sdružení PRO Průhonice, jsem si jistý, že právě tyto výzvy jsou i prioritami tohoto sdružení. Znám osobně řadu kandidátů ze sdružení PRO Průhonice a myslím, že jsou to lidé kompetentní, mají životní zkušenosti z různých zaměstnání a řada z nich i z řízení naší obce. A co je velmi důležité – mají elán a chuť rozvíjet naší obec ke spokojenosti nás, občanů. Proto, až budu házet volební lístek do urny při letošních komunálních volbách, bude na něm PRO Průhonice.

Nezávislí kandidáti PRO Průhonice