Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Proč usilovat o změnu na radnici

Zde nabízíme občanům k úvaze několik důvodů, proč chtít změnu na průhonické radnici

 • Výstavba, kterou dnešní vedení radnice prosazuje v tzv. severozápadní rozvojové zóně Průhonice a tzv. komerční zóně Čestlice jih, povede k drastickému nárůstu dopravy v Průhonicích a okolí se všemi negativními důsledky. Jedná se o desítky, dohromady okolo 100 ha zastavěné orné půdy (!) a desítky tisíc vozidel denně! Samotná komerční zóna Čestlice jih za zemním valem má generovat 20 tis. vozidel denně. Tato výstavba není nevyhnutelná, což prokázal provedený právní audit k severozápadní rozvojové zóně.
 • V květnu 2017 se v Průhonicích konalo měření hluku. V ulici Bohumila Kavky se tak dělo v období 11.5. až 19.5., kdy byla ulice Říčanská uzavřená kvůli pokládce nového asfaltu. Věří někdo z občanů, že to byla náhoda?

Mail Borovičková

 • Oprava ulic Říčanská a Hlavní po vybudování infrastruktury pro komerční zónu Čestlice jih rovněž probíhala o mnoho déle, než bylo slibováno.
 • Vesteckou spojku, respektive výstavbu na okolních pozemcích, tlačí naše starostka hlava nehlava, více informací zde. Pokud je vše růžové, nabízí se otázka, proč jsou Vestec a Jesenice proti této stavbě a proč starostka zakazuje publikování nepohodlných faktů v měsíčníku Průhonicko, přestože zastánci výstavby měli tuto možnost v minulosti již mnohokrát. Zakázaný článek je k přečtení zde.
 • Obec má “experta” na tvorbu územních plánů, který věci zbytečně nekomplikuje kvůli nepohodlným pravidlům. Ing. Arch. Kindl je právě takovým specialistou, který je ochoten vytvořit návrh územního plánu na míru majitelům pozemků a poté se i sám náležitě vypořádat s námitkami občanů. Že se jedná o střet zájmů, je evidentní a p. Kindl musí takové svoje počínání při tvorbě územního plánu Čestlic vysvětlovat na České komoře architektů.
 • Končící starostka čím dál nezakrytěji prosazuje zájmy stavitelů tzv. komerční zóny Čestlice jih včetně výjezdu na ulici Říčanská. Záměry výstavby v komerční zóně jsou bohužel prosazovány kvůli nesprávnému úřednímu postupu a obcházení závazných pravidel, naše radnice se na tom bohužel podílí. Developer se např. u jedné stavby (tzv. Kostka Čestlice) dohodl se stavebním úřadem Říčany, aby stavební povolení bylo vydáno bez zveřejnění na úřední desce a informování nepohodlných oprávněných účastníků. Průhonická radnice byla v řízení účastna, ale svoje občany na úřední desce neinformovala.
 • Smutným je i porušení původního slibu, že na ulici Říčanská se z komerční zóny za valem nebude stavět výjezd. Obec se sice proti vydání územního rozhodnutí povolující tento výjezd odvolala, ovšem starostka nyní již v této věci postupuje zcela v zájmu developera – podrobnosti jsou dostupné zde. Zde slib starostky černý na bílém ze srpna 2014 (Průhonicko):
  Výjezd na Říčanskou kruh nebude
 • Prosazování intenzivní výstavby v ochranném pásmu parku i proti vůli a názoru orgánů památkové péče, jako se to děje u poslední změny územního plánu, považujeme za zcela nepřijatelné.
 • Domníváme se, že rekonstrukce ulice Újezdská by mohla probíhat o poznání rychleji, pokud by obec náležitě dohlížela na intenzitu probíhajících prací. Každý občan se může na místě přesvědčit, že počet pracovníků, jejich pracovní nasazení i doba reálně probíhajících prací má daleko do možného maxima. Pro ilustraci uvádíme fotky z 28.6. z cca. 10 hodin dopoledne, kdy lze předpokládat, že je pracovní doba…

829b2dfe-e64a-461e-ab93-63381aa76ea3WhatsApp Image 2018-08-27 at 17.22.1913cd4510-37d9-4947-8a1f-4711be2ef101