Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Územní plán

Územní plán Průhonic v dnešní podobě považujeme za překonaný a snahu zastavět desítky hektarů orné půdy, jak je to dnes plánováno, vnímáme jako hrozbu pro kvalitu života obyvatel Průhonic, jejich bezpečnost i hodnotu jejich majetku. Tato výstavba však není nevyhnutelná, což prokázal provedený právní audit k severozápadní rozvojové zóně. Například výrazné snížení koeficientů zastavitelnosti je plně v kompetenci obce! Proč mají mnozí občané maximální zastavitelnost 15 % a developer 40 %?

Územní plán Průhonice

Zdroj: Průhonicko říjen 2017

Aktuální územní plán Průhonic je dostupný zde.

Pro srovnání, komerční zóny v Čestlicích mají nyní podobný rozsah necelých 70 ha. Chceme být v tomto ohledu jako Čestlice? Vadí nám zemědělská půda?

S každou změnou se bohužel rozsah zastavěných ploch zvětšuje, což je případ poslední změny 2B. Tuto změnu se po volbách pokusíme revokovat, protože způsob vypořádání připomínek a námitek občanů (například těchto) nepovažujeme za regulérní.

Pro úplnost zde zveřejňujeme návrhy, které jsme dali v rámci změny 2B, ovšem nebyly současným zastupitelstvem schváleny:

Doplnění změny ÚP č. 2B navržené p. Miroslavem Langrem

Doplnění změny ÚP č. 2B navržené spolkem Krajina pro život

Silniční obchvat Průhonic pro tranzitní dopravu

Navrhneme do územního plánu obchvat Průhonic pro tranzitní dopravu tak, aby se zklidnila doprava v ulicích Říčanská, Uhříněveská, Hlavní, Kunratická, Újezdská a na Rozkoši. Vyřeší se tím i doprava dětí do školy, která nyní vede přes náměstí, Třešňovou a Sadovou.

Trasa takového obchvatu by vypadala následovně: z kruhového objezdu u Lidlu je jeden výjezd prázdný, bude se ale stavět nová komunikace až k ulici K dálnici (k Budským). Dále by obchvat pokračoval těsně podél stěny u D1 až k ulici Školní, která by se na obchvat napojila a ranní špička aut do školy by částečně vedla tudy a ne po náměstí. To by byl první úsek obchvatu, který by dále pokračoval podél stěny v mírném zářezu k mostu přes Botič (pod ním by zůstala i cyklostezka). Za mostem by pokračoval obchvat na Újezdskou s kruhovým objezdem a dále pokračoval ve stopě stávající polní cesty za Rozkoš, kde by obchvat končil kruhovým objezdem na stávající silnici na Hrnčíře.

Obchvat by představoval jeden z našich větších projektů s potenciálem zasáhnout do života mnoha občanů, takže bychom vás o něm určitě nechali rozhodnout v referendu.