Průhonický zámek
Pracovitost, Rozum a Odpovědnost

Vestecká spojka

  • Pro diskusi o vestecké spojce je klíčové uvědomit si, že cílem její výstavby není zmírnění stávajícího dopravního zatížení okolních obcí, nýbrž zpřístupnění obrovských ploch po obou jejích stranách k zastavění, na straně Průhonic to je až 70 hektarů a na straně Šeberova dalších mnoho desítek hektarů.
  • Vestecká spojka jako spojnice dálnic D3 a D1 zcela degraduje Rozkoš coby rezidenční čtvrť, protože povede v její bezprostřední blízkosti.
  • Občanům, kteří by uvažovali o prospěšnosti výstavby vestecké spojky, nabízíme k úvaze otázku, zda se Vestec, Jesenice a Šeberov pletou, když vesteckou spojku v navržené podobě odmítají. Jinými slovy, jak je pravděpodobné, že má naše starostka pravdu a ostatní se mýlí?
  • Proč je v měsíčníku Průhonicko dovoleno publikovat pouze souhlasná pojednání a argumenty proti a nepohodlná fakta starostka tisknout nedovolí? Zakázaný článek je k přečtení zde.
  • Výstavba a provoz obchodních center přinese nejen zvýšení provozu v obci řádu desítek tisíc vozidel denně, ale i zvýšení kriminality v Průhonicích pramenící z každodenního pohybu mnoha desítek tisíc osob v nových obchodních centrech. Nárůst počtu vozidel neznamená jen dopravní zácpy, riziko nehod včetně růstu rizika pro chodce, ale i další zhoršení kvality ovzduší, které dýchají naše děti.
  • Vestecká spojka zůstala v územních plánech jako původní trasa Pražského okruhu a její výstavbu prosazují spekulanti, kteří získali okolní pozemky. Odmítají ji i obce, kterým má údajně pomoci s dopravní situací!
  • V případě Průhonic se v ohledu vestecké spojky jedná tedy zejména o zastavění polí mezi Průhonicemi a Prahou, takže případný pozitivní efekt dopravní stavby bude mnohonásobně znevážen negativními důsledky výstavby a provozu megalomanských obchodních center.

Exit4

http://ceskapozice.lidovky.cz/stat-ma-spekulantum-s-pozemky-zdarma-postavit-dalnicni-sjezd-z-d1-py5-/tema.aspx?c=A130623_220913_pozice_133376